ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Nowe wyposażenie dla druhów z Sypniewa

fot. UG Sypniewo

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sypniewie na aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Sypniewie otrzymała 16,5 tys. zł. 

Druhowie kupili dwa nowe komplety ubrań ochronnych NOMEX, trzy atestowane hełmy strażackie, rozdzielacz kulowy i trzy liny ratunkowe. Większość środków (14.850 zł) na ten cel udało się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a gmina Sypniewo dołożyła strażakom do zakupu 1.650 zł.

Doposażanie druhów jest ważne, ponieważ pomagając potrzebującym narażają swoje zdrowie i życie. Nowoczesny sprzęt minimalizuje ryzyko i pozwala im skuteczniej działać.

Komentarze obsługiwane przez CComment