ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Nie wycinajcie Grzanki!

fot. a.mel.

W czwartek (23 marca br.) mieszkańcy Makowa Mazowieckiego spotkali się przy lesie "Grzanka" z przedstawicielami Nadleśnictwa Pułtusk. Leśnicy tłumaczyli zebranym na czym polega gospodarka leśna, mieszkańcy natomiast twardo bronili swojego stanowiska, aby lasu nie wycinać.

W sprawie wycinki drzew w lesie leżącym w obrębie Makowa głos zabrał także Urząd Miejski:

"Miasto jak najbardziej popiera inicjatywę mieszkańców i na pewno będziemy na jutrzejszym spotkaniu. Wiemy wszyscy, że Las Grzanka jest miejscem często uczęszczanym przez mieszkańców, jak również pełni istotną rolę dla lokalnego środowiska, w związku z tym wystąpiliśmy do Nadleśnictwa z pismem o wyjaśnienie działań związanych z wycinką drzew. Mamy świadomość, że nie będzie to łatwa batalia, ale nasz głos na petycji na pewno się znajdzie, a o dalszym postępie w tej sprawie będziemy państwa informować".

Opublikowano także odpowiedź Nadleśnictwa Pułtusk:

"Jesteśmy świadomi, że las "Grzanka" jest miejscem intensywnie użytkowanym rekreacyjnie i pełni bardzo istotną rolę dla lokalnego środowiska. Dlatego w 2014 roku zaprojektowaliśmy i utworzyliśmy Ścieżkę przyrodniczo - edukacyjną Las "Grzanka", jednocześnie wówczas przewartościowaliśmy funkcje społeczne tego lasu ponad funkcje produkcyjne, realizując oczekiwania społeczne zmniejszenia pozyskania drewna. Priorytetowym celem gospodarowania w lesie Grzanka jest zachowanie krajobrazu leśnego i jego estetyki, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości lasu i zdolności do pełnienia funkcji społecznych w przyszłości. Planowanie i realizowane działania mają przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo osób tam przebywających i zachować estetykę krajobrazu leśnego, przy jego spowolnionej wymianie pokoleniowej i zachowaniu trwałości lasu oraz pełnionych przez niego funkcji. Zabiegi z zakresu użytkowania lasu ukierunkowane są na poprawę stanu zdrowotnego oraz zróżnicowania w budowie lasu. Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Pułtusk, a tym samym również na terenie Uroczyska Grzanka prowadzona jest na podstawie Planu Urządzenia Lasu rew. V obowiązującego w latach 2014-2023 i zatwierdzonego przez Ministra Środowiska. Obecnie trwają prace nad nowym Planem Urządzenia Lasu na lata 2024-2033. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Makowa Mazowieckiego na podstawie Zarządzenia nr 58 z 5 lipca 2022 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Uroczysko Grzanka zostanie włączone do lasów zwiększonej funkcji społecznej. W takich lasach potrzeby zagospodarowania lasu będą zharmonizowane z dominującymi potrzebami społecznymi (zdrowotnymi, krajobrazowymi i wreszcie rekreacyjnymi). Należy pamiętać, że lasy tego kompleksu to w zdecydowanej mierze drzewostany ponad stuletnie, uszkodzone w trakcie działań wojennych (metal) często z początkującą zgnilizną. W tej sytuacji ze względów bezpieczeństwa przemiana pokoleń nie może zostać wstrzymana. Zdają sobie z tego sprawę również mieszkańcy. którzy w trosce o swoje domostwa bardzo często zwracają się z formalnymi wnioskami o usuwanie drzew ze strefy bezpośrednio przyległej do miasta. Jesteśmy otwarci na dyskusję. Każdemu mieszkańcowi chętnie wyjaśnimy na czym polegają nasze działania. Zachęcamy do współpracy osoby i lokalne organizacje zaangażowane w problematykę leśną. Rozwiązania wypracowane w trakcie trwania dialogu społecznego prowadzonego w trakcie realizacji planu urządzenia lasu będą wykorzystywane przy tworzeniu nowego projektu planu urządzenia lasu".

 

Na spotkaniu z leśnikami pojawiło się około 50 mieszkańców miasta oraz 5 przedstawicieli Nadleśnictwa Pułtusk. Relacja z tego wydarzenia we wtorkowym wydaniu "Tygodnika Ciechanowskiego" na stronie makowskiej. 

grzanka-2

Komentarze obsługiwane przez CComment