ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Ognisko ASF w Starym Podosiu

Zdjęcie ilustracyjne/pixabay.com

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim Lena Lewandowska poinformowała, iż w próbkach pobranych od padłych świń w rodzinnym gospodarstwie rolnym w gminie Płoniawy-Bramura wykryto wirus afrykańskiego pomoru świń. Ognisko zostało zlikwidowane.

Do padania trzody chlewnej w Starym Podosiu doszło w czwartek (6 lipca br.). Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim pobrał próbki od martwych zwierząt i wysłał je do laboratorium Państwowego Instytutu Weterynarii - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Następnego dnia makowski PIW otrzymał wiadomość, iż w wysłanych próbkach wykryto wirusa ASF. 

- Działania zmierzające do uniemożliwienia rozprzestrzeniania się wirusa podjęliśmy już w czwartek. Ognisko wykryto w małym gospodarstwie rolnym, gdzie utrzymywanych było ok. 40 świń. Od tego momentu nie otrzymaliśmy żadnych informacji o kolejnych przypadkach zachorowań. Aktualnie czekamy na rozporządzenie wojewody, w którym ustalone zostaną strefy objęte dodatkowymi restrykcjami - wyjaśnia Lena Lewandowska i apeluje o stosowanie się do zasad bioasekuracji. 

Na szczęście w powiecie makowskim niewiele jest ferm trzody chlewnej (na tle regionu), gdzie utrzymywane jest ponad 500 szt. świń. Niemniej, w przypadku wystąpienia wirusa hodowcy powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń lekarzy weterynarii oraz restrykcji ustalonych w rozporządzeniu wojewody mazowieckiego. 

Warto także dodać, że dzień przed wykryciem wirusa w gospodarstwie w Starym Podosiu, 5 lipca br., makowski PIW otrzymał zawiadomienie o odnalezieniu padłych dzików w miejscowości Grądy w gminie Krasnosielc. W tym przypadku nieznany pozostaje jeszcze wynik pobranych od nich próbek, a to dlatego, że priorytetowo bada się próbki pobrane od padłych zwierząt gospodarskich. Biorąc jednak pod uwagę, iż próbki pobrane od zwierząt w gm. Płoniawy dały wynik pozytywny, można się spodziewać, iż podobnie będzie w przypadku znalezionych dzików.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment