Wiesław Chrzanowski otrzymał absolutorium

W gminie Rzewnie bez zaskoczenia. Wójt otrzymał po raz czwarty jednogłośnie i wotum zaufania i absolutorium.

Rada Gminy Rzewnie podczas piątkowej sesji (3 czerwca br.) udzieliła wójtowi Wiesławowi Chrzanowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 oraz wotum zaufania w związku z pozytywnym Raportem o stanie gminy. Wójt w swoim wystąpieniu, po udzieleniu votum zaufania, podziękował radnym, pracownikom Urzędu Gminy w Rzewniu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych za zaangażowanie w realizację zaplanowanych zadań w 2021 roku.

Stwierdził, że wszystkie zamierzenia oraz zaplanowane inwestycje udało się w pełni zrealizować.

Poinformował także o dużych wyzwaniach zaplanowanych do wykonania w najbliższym czasie m.in. budowa Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki oraz przeprawy mostowej w m. Nowe Łachy.

Podczas sesji absolutoryjnej radni zadecydowali również o niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego na przyszły rok. To już kolejna taka decyzja w tym samorządzie, a coraz bardziej powszechna w innych gminach naszego regionu. Samorządowcy wolą pozostawić większe środki na duże inwestycje, niż rozdrabniać budżet na małe zadania. Taką właśnie myślą kierowali się także radni gminy Rzewnie.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl