ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Pomnik por. Mieczysława Salamonowicza niedługo oficjalnie odsłonięty w Starej Wronie

Autorem pomnika jest Jan Jaworski-Brach / Źródło zdjęć: Urząd Gminy Joniec (ugjoniec.pl)

W niedzielę, 28 kwietnia, nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika por. Mieczysława Salamonowicza – polskiego oficera z ziemi płońskiej, zamordowanego przez sowietów w Katyniu w 1940 roku. Uroczystość będzie miała miejsce na cmentarzu parafialnym w Starej Wronie, tam też, w kaplicy kościelnej, odsłonięte zostanie epitafium. W uroczystości weźmie udział Komitet Katyński, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej Wojska Polskiego, a także przedstawiciele lokalnych placówek oświatowych, kulturalnych i samorządowych.

Pomnik został wzniesiony dzięki staraniom Stowarzyszenia Historycznego Mazowsza Północnego. Jego autorem jest Jan Jaworski-Brach.

- Idea rzeźby koncentruje się na człowieku – młodym, witalnym mężczyźnie. Projektant dróg, oficer wojska polskiego, syn, przyjaciel, ukochany… Życie Mieczysława Salamonowicza zostało brutalnie przerwane po trzydziestu trzech latach. Plastyczna forma upamiętnienia ma trzy zasadnicze części. Abstrakcyjną – mówiącą o przerwanym wątku. Geometryczne bryły pomnika są ze sobą zestawione na podobieństwo skały rozcinającej nadciągającą falę. Tak jak sowiecka kula przerywająca linię życia Mieczysława. Realistyczną – humanistyczną, skupiającą się na emanującym witalnością popiersiu. Przedstawia sprężystą i raźno patrzącą w przyszłość postać trzydziestotrzyletniego człowieka. Literniczą – napis wykuty na płycie grobu, dwa herby i krzyż mówią o przeszłości leżącego tu człowieka, o historii jego rodziny, powiązaniu z ziemią w której spoczywa. Litery naprowadzają i dopełniają wymowę dwóch pozostałych części. Pomnik wykonano z kamienia naturalnego – piaskowca cergowskiego w kolorze jasnoszarym – mówi artysta

Projekt monumentu uzyskał akceptację Instytutu Pamięci Narodowej.

Por. Mieczysław Salamonowicz urodził się w 1907 roku. Był dziedzicem majątku Nowa Wrona. Kształcił się między innymi w Gimnazjum św. Stanisława w Warszawie, Państwowej Szkole Budownictwa i  szkole wojskowej w Zambrowie. Przed wojną zajmował się projektowaniem dróg. W trakcie wojny jego wiedza z zakresu budownictwa miała niebagatelne znaczenie, służył bowiem w okolicach Łomży, gdzie zajmował się rozbudową infrastruktury wojskowej. W 1940 roku został zamordowany w Katyniu.

Komentarze obsługiwane przez CComment