ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

496 inwestycji ze wsparciem sejmiku. I to tylko w tym roku!

Sejmik Mazowsza stawia na lokalne inwestycje. Tylko w tym roku w ramach m.in. 14 autorskich programów wsparcia władze województwa pomogły zrealizować aż 496 projektów w regionie ciechanowskim. Są wśród nich drogi, boiska, szkoły, sprzęt dla strażaków, a także pomoc dla działkowców, sołectw czy kół gospodyń wiejskich.

Skala pomocy jest ogromna, tak jak środki na nią przeznaczone. Autorskie programy wsparcia to często kluczowy bodziec do realizacji ważnych dla mieszkańców projektów. I nie tylko tych dużych, których koszty liczone są w milionach, ale też mniejszych, społecznych inicjatyw, które mają ogromny wpływ na rozwój i integrację lokalnych społeczności. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, władze regionu mają świadomość, że z uwagi na trudną sytuację gospodarczą samorządy dwa razy zastanawiają się na tym, czy daną inwestycję realizować, czy nie. - Nasze programy niejednokrotnie pomagają w podejmowaniu tych decyzji. Czasem słyszymy wprost, że bez naszej pomocy wielu inwestycji po prostu nie udało by się przeprowadzić. Tak jest z budową dróg, placówek edukacyjnych, medycznych, modernizacją zabytków czy zakupem sprzętu przeciwpożarowego dla OSP. Kierując się zasadą pomocniczości i solidarności, pomagamy samorządom oraz lokalnym wspólnotom realizować te przedsięwzięcia.

Każda inwestycja ma znaczenie
Wśród 496 inwestycji dofinansowanych w tym roku w regionie ciechanowskim najwięcej środków sejmik Mazowsza przeznaczył na projekty w ramach programu "Mazowsze dla równomiernego rozwoju". To aż 24,2 mln zł na 14 inwestycji. Radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski zaznacza, że równomierny rozwój całego województwa to jeden z priorytetów sejmiku Mazowsza. - Właśnie temu mają służyć nasze autorskie programy wsparcia. Pomagamy gminom i powiatom w realizacji ważnych dla nich inwestycji, które bez naszej pomocy, bardzo często nie mogłyby być zrealizowane. To szczególnie istotne w czasie szalejących cen i rosnącej inflacji.

W podobnym tonie wypowiada się prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. - Drożyzna uderza w samorządy. Inwestycje kosztują więcej i nie widać na horyzoncie żadnych pozytywnych trendów. Może być tylko gorzej. Dlatego wsparcie środkami zewnętrznymi dla lokalnych budżetów jest niezwykle istotne. Dobrze, że samorząd województwa wspiera gminy i miasta w ich przedsięwzięciach. Teraz liczmy również na uruchomienie naborów na fundusze europejskie z obecnej perspektywy finansowej UE.

Inwestycje w sołectwach i sprzęt dla kół gospodyń wiejskich
Aż 192 sołectwa z regionu ciechanowskiego otrzymały wsparcie w ramach programu "Mazowsze dla sołectw". Wśród inwestycji przeważały m.in. zakupy i montaże lamp solarnych, wykonanie oświetlenia ulicznego, budowa i wyposażenie placów zabaw, siłowni plenerowych, a także remonty przydrożnych kapliczek czy modernizacje świetlic. Skuteczne w pozyskiwaniu wsparcia okazały się również koła gospodyń wiejskich - po pomoc finansową w regionie sięgnęło 77 takich stowarzyszeń. Jak mówi Agnieszka Pielat z Koła Gospodyń Wiejskich w Pilichówku, dzięki finansowemu wsparciu z budżetu województwa członkowie kół mogą zwiększać swój potencjał, rozwijać się i aktywizować. - Nasze koło, dzięki tej pomocy zakupiło m.in. grill gazowy, kuchnię z piekarnikiem, garnki oraz termosy do przechowywania i transportowania żywności. Wszystko to pozwala nam organizować imprezy integrujące mieszkańców.

Obiekty sportowe i zabytki dofinansowane
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, modernizacja kortu tenisowego w Szydłowie, budowa stałego lodowiska z funkcja rolkowiska w Strzegowie czy też modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie to tylko część z 27 obiektów sportowych, które otrzymały dofinansowanie z sejmiku Mazowsza. Na pomoc sejmiku mogą liczyć również właściciele obiektów zabytkowych. 5,5 mln zł trafiło do 14 takich obiektów z regionu ciechanowskiego. Wśród nich m.in.: prace konserwatorskie przy dachu kościoła pw. św. Antoniego w Ratowie, remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pułtusku czy też pierwszy etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym z XVII w. w kościele w Płońsku.

Po pomoc w przyszłym roku
Warto już dziś planować przyszłoroczne inicjatywy i inwestycje. Wszystkie informacje dla samorządów i organizacji pozarządowych chcących skorzystać z programów wsparcia sejmiku województwa mazowieckiego znajdują się na stronie mazovia.pl. Nabory do kolejnych edycji programów ruszą już na początku przyszłego roku.

Komentarze obsługiwane przez CComment