ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Dwie mławianki wezmą udział w Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie

Tegoroczny Campus Polska to wydarzenie, które w ostatnich dniach sierpnia odbędzie się w Olsztynie. Podczas campusu jego uczestnicy rozmawiać będą m.in. o szansach i zagrożeniach przed Polską. Dwie mławianki, Patrycja Ryska i Kinga Ryska, wezmą udział w debatach, spotkaniach z aktywistami, społecznikami, ekspertami i samorządowcami. 

Dzisiaj, tj. 4 lipca w centrum Mławy poseł Adam Krzemiński wręczył obu mławiankom specjalne zaproszenie na olsztyński campus. Patrycja Ryska jest studentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Na studiach angażuje się w różnego rodzaju dodatkowe aktywności, jest członkinią Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, która służy ludziom w potrzebie. Od najmłodszych lat interesuje się sprawami społecznymi. Swoją codzienną postawą stara się zachęcić i zainspirować ludzi, aby nie byli obojętni na otaczający świat. Wierzy, że każdy ma ogromny wpływ na swoje środowisko nawet drobnymi gestami, jak uśmiech do drugiej osoby.

Kinga Ryska jest tegoroczną maturzystką. Od najmłodszych lat angażuje się w sprawy społeczne. Najbardziej interesuje się polityką międzynarodową, w szczególności Unią Europejską. Potwierdzają to jej liczne osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach, w tym zdobycie I miejsca w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej, dzięki której wraz z siostrą- na zaproszenie Pana Premiera Włodzimierza Cimoszewicza- zwiedziły Parlament Europejski w Brukseli. Chętnie bierze też udział w różnych konferencjach i debatach, poprzez które propaguje postawę zaangażowania obywatelskiego, także wśród najmłodszych. Wśród nich można wymienić udział w debacie o roli młodzieżowych rad miast, której gościem był m.in. prof. Jerzy Stępień, czy w finale akcji Tour de Konstytucja.

Na campusie w Olsztynie pojawi się około 1300 uczestników. Chętnych było sześć razy więcej. W większości to osoby bardzo młode, uczniowie szkół średnich, studenci, którzy chcą debatować i planować lepszą przyszłość. Tegoroczna edycja skupia się wokół 5 osi tematycznych: bezpieczeństwo, gospodarka, technologia, komfort życia, różnorodność w społeczeństwie.

Komentarze obsługiwane przez CComment