ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Krematorium w Mławie? Odmowa ratusza i odwołanie inwestora

Urząd miasta odmówił firmie pogrzebowej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy krematorium w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza komunalnego w Mławie. Inwestor odwołał się od niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie.

W uzasadnieniu odmownej decyzji wydanej 8 maja 2023 r., burmistrz stwierdza m.in., że planowany budynek krematorium stanowi szczególny rodzaj usług i nie jest możliwy do pogodzenia z zabudową sąsiednią i mógłby tworzyć w tym miejscu rodzaj chaosu przestrzennego i prowadzić do konfliktów społecznych, naruszając zasadę tzw. "dobrego sąsiedztwa". Uzasadnienie jest bardzo długie, na 9 stron, do tego jeszcze analiza urbanisty. 

- Opinia urbanisty( ze Stawigudy) jest sprzeczna z przygotowanym " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" opracowanym wcześniej przez biuro urbanistyczne z Warszawy i zatwierdzone przez Radę Miasta - mówi Przemysław Nieznański, syn i pełnomocnik właściciela firmy pogrzebowej.    

Zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem, inwestor 22 maja 2023 roku odwołał się od odmownej decyzji burmistrza do SKO w Ciechanowie.

Komentarze obsługiwane przez CComment