Muzyk potrafi też recytować

- Moją przyszłość wiążę z muzyką – mówi  nam Jakub Banaś, zwycięzca Konkursu Recytatorskiego Poezji Romantycznej „My z niego wszyscy”, zorganizowanego przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. 

Laureat  jest uczniem czwartej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4 w Mławie i zarazem miejscowej Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia.

Zadanie w konkursie opinogórskiego muzeum polegało na recytacji dowolnego utworu (lub jego fragmentu) z „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.  Właśnie mija 200 lat od ukazania się tego tomu. Przyjmuje się, że wydanie tego dzieła w 1822 r. przez oficynę Józefa Zawadzkiego w Wilnie zapoczątkowało epokę romantyzmu w kulturze polskiej. W związku z tym  obchodzimy, uchwalony przez Sejm RP, Rok Polskiego Romantyzmu.

Jakub Banaś wybrał  „Panią Twardowską” („Jedzą, piją, lulki palą, /Tańce, hulanka, swawola”), balladę  dość powszechnie znaną, ale wcale niełatwą w interpretacji.  - To utwór niezwykle ekspresyjny i pasujący do mego charakteru  - uzasadnia.

Więcej w bieżącym papierowym  wydaniu „TC”.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl