Największa szkoła w Mławie

Rozmowa z Mariuszem Lempkiem, dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie

* Zna pan wszystkich swoich uczniów?

- Ciężko jest zapamiętać wszystkich uczniów, których jest w szkole 683, nie licząc dzieci uczęszczających do naszych przedszkoli. Większość znam głównie z widzenia. Spotykamy się codziennie na korytarzach szkolnych wymieniając pozdrowienia. Z imienia i nazwiska pamiętam w szczególności tych, którzy wymagają szczególnego wsparcia i opieki. Dotyczy to głównie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkole mamy takich uczniów 25 oraz 18  w przedszkolach.

Proszę pamiętać, że ZPO nr  3 w Mławie,  mieszczący się w czterech  budynkach,  jest bardzo duży. W jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa nr 7 (683 uczniów) oraz  Miejskie Przedszkola Samorządowe nr 3 i nr 4 (275 i 232 maluchów).

Gwoli informacji  dodam również, że zatrudniamy ok. 120 nauczycieli  oraz  ok. 40 pracowników  obsługi i administracji. Jesteśmy największym zespołem placówek oświatowych  w Mławie i prawdopodobnie największym w subregionie ciechanowskim.

*Przypuszczam, że nie jest łatwo  zarządzać  takim „kombinatem”.

- Niewątpliwie jest to  wyzwanie. Kiedy  w 2017 r. obejmowałem  stanowisko dyrektora ZPO nr 3, w jego skład wchodziły SP nr 7  i MPS  nr 3, trzy lata potem dołączono do nas MPS nr 4.

W naszej strukturze organizacyjnej jest czterech wicedyrektorów.  Obecnie te funkcje pełnią  panie:  dwie zajmują się szkołą, dwie pozostałe przedszkolami.  Podstawą zarzadzania jest dobre porozumienie, współpraca i zaufanie. Bardzo często spotykamy się we wspólnym gronie i omawiamy najważniejsze  sprawy i opracowujemy plany działań. Istotą zarządzania tak dużym zespołem jest odpowiednie delegowanie zadań i uprawnień. Sądzę, że najlepiej zorganizowany dyrektor nie jest w stanie samodzielnie zajmować się wszystkim osobiście. Wymaga wsparcia zaufanych współpracowników, którymi w zespole są również pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele. Cenię sobie profesjonalizm swoich współpracowników,  z którymi na co dzień realizuję określone cele i zadania. To właśnie dzięki temu profesjonalizmowi i zaangażowaniu udaje się stawić czoła wielu przeciwnościom. Bardzo doceniam również dobrą współprace z organem prowadzącym i nadzorującym.

Cały wywiad w papierowym wydaniu w „TC” z 27 września.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl