ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Od dzisiaj wypłaty dodatków węglowych

Wczoraj, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, radni zatwierdzili, taki jest wymóg prawny, wpływ do budżetu miasta ponad 7,9 mln zł z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych. A dzisiaj mają być przelane pierwsze pieniądze na konta wnioskodawców.

Dotychczas wpłynęło 2590 wniosków o wypłatę tego dodatku i rozpatrzonych zostało 1033. 115 wniosków pozostało bez rozpatrzenia, braki formalne zawierało 77 wniosków, a 18 zostało wycofanych, informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, który koordynuje tę akcję.

Będą one wypłacane na wskazane we wniosku konta bankowe, a nie gotówką. Przypomnijmy, że ostatnio przyjęto w parlamencie zmiany, że dodatek przysługuje na adres  a nie gospodarstwo domowe (pod jednym adresem może być nawet kilka gospodarstw domowych). Świadczenie otrzyma ten wnioskodawca, który pierwszy złożył wniosek.

Komentarze obsługiwane przez CComment