ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Odpady. Popiół do segregacji

fot. UMM

Od 1 stycznia 2023 r. mieszkańcy Mławy będą mieli obowiązek selektywnego zbierania popiołu pochodzącego z palenisk źródeł ciepła na paliwa stałe. Popiół będzie traktowany jako kolejna frakcja odpadów, a do jego gromadzenia będą służyły pojemniki w kolorze szarym.

Uprawnienie samorządu do wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierania popiołu w oddzielnym pojemniku wynika z art. 4 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zakup pojemników - szarych z napisem POPIÓŁ - będzie leżał po stronie właścicieli nieruchomości. Ważne, aby pojemniki posiadały  tzw. mechanizm grzebieniowy, czyli  konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, a także koła (dwa lub cztery). Popiół z pojemników bez uchwytów oraz kół nie będzie odbierany.

Komentarze obsługiwane przez CComment