ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Oni odeszli…

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień.
Ale są też inne - pełne zadumy i smutku.

I taki jest ten listopadowy dzień,
kiedy przychodzimy na  cmentarze,
zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i... odchodzimy.
Niestety, życie ma swój początek i swój koniec.
Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy
pamiętać…

W listopadzie w wieku 67 lat zmarł nagle Waldemar Borowski, mławski urzędnik oraz działacz partyjny i społeczny.
Od 2006 r. zasiadał w ławach Rady Miasta, był też człowiekiem Zarządu Powiatowego Nowej Lewicy. Udzielał się także na niwie sportowej, w przeszłości pełnił funkcje prezesa MKS Mławianka. Zawodowo pracował m.in. w charakterze zastępcy kierownika Rejowego na następnie Powiatowego Urzędu Pracy. Do chwili przejścia do emeryturę (w 2019 r.) był dyrektorem wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego.
KJ

17 listopada 2021 r. w wieku 68 lat zmarł Wiesław Chrzczon. Od najmłodszych lat związany z mławską piłką nożną. Najpierw jako piłkarz grający na pozycji napastnika w MKS Mławianka. Potem był sędzią i prowadził mecze na poziomie III ligi. Był także trenerem i wieloletnim działaczem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Przez ostatnie trzy lata swojego życia pełnił funkcję prezesa MKS Mławianka.  
Jego działalność na rzecz piłki nożnej była znana na Mazowszu. Nominowano go m. in. w plebiscycie na Osobowość Roku 2020 za łączenie biznesu ze wspieraniem lokalnych drużyn sportowych. Zasiadał w Radzie Sportu Miasta Mława, był laureatem tytułu Pasjonat Sportu 2010, odznaczony medalem Zasłużony dla Miasta Mława w 2013 r.
W.D.

Kazimierz Ludwiński - zmarł 19 grudnia 2021 r. w wieku 84 lat. Związany z pożarnictwem od 1956 r. Był absolwentem Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. W latach 1969-1992 był Komendantem Powiatowym oraz Rejonowym Straży Pożarnych oraz Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.
Współorganizował budowę nowej strażnicy przy ul. Padlewskiego 15 oraz jej rozbudowy, w której obecnie mieści się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mławie oraz członka zarządu. Przez wiele lat był skarbnikiem i sekretarzem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.
Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
W.D.

Kazimierz Lewandowski - zmarł 13 stycznia 2022 r. w wielu 92 lat, emerytowany kolejarz, jeden z najstarszych harcerzy na Mazowszu, znany i ceniony społecznik, Mławianin 2020 Roku. Dla wielu mławian był po prostu druhem Kazimierzem. Urodził się w 1930 roku. Całe swoje życie związał z Mławą. Zawodowo pracował  na kolei.  Po przejściu na emeryturę (w 1990 r.) zajął się  pielęgnowaniem tradycji  miejscowego kolejnictwa. Z jego inicjatywy zorganizowano uroczystość z okazji 140. rocznicy  otwarcia Kolei Nadwiślańskiej, dzięki której rozwinęła się Mława. Wtedy wmurowano tablicę pamiątkową i ufundowano proporzec dla Szkoły Podstawowej nr 4, w której się  uczą potomkowie dawnych, licznych  kolejarzy.
W.D.

W marcu zmarł w Pałówku (woj. zachodniopomorskie) porucznik Józef Caban, uczestnik bitwy pod Mławą we wrześniu 1939 r. Żył 106 lat.
Pod Mławą walczył jako telegrafista 78. Pułku Piechoty, a następnie brał udział w obronie Warszawy, gdzie odniósł lekkie rany. Po kapitulacji trafił do niewoli niemieckiej, skąd uciekł i zamieszkał w rodzinnej wsi. W 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej. W uroczystościach pogrzebowych, które się odbyły się kościele w Pałowie i na starym cmentarzu w Słupsku, uczestniczyła delegacja władz Mławy.  
KJ

Izydor Żakiewicz - zmarł 21 marca w wieku 62 lat. Wieloletni radny w gminie Szydłowo, mieszkaniec Kluszewa. W swojej pierwszej kadencji, w latach 2006 - 2010 był wiceprzewodniczącym rady, w drugiej (2010 -2014) wybrany został na przewodniczącego Rady Gminy, a w trzeciej (2014-2018), będąc radnym pracował w komisji oświaty, zdrowia , kultury i spraw socjalnych.
W.D.

Więcej sylwetek w wydaniu "Tygodnika z 1 listopada 2022 r.

Komentarze obsługiwane przez CComment