Stupsk. Powstał ośrodek kultury

Gmina Stupsk wzbogaciła się o nową placówkę kulturalną. Od 1 stycznia decyzją wójta powstał Gminny Ośrodek Kultury. Siedziba nowej instytucji mieści się przy ul. Sienkiewicza, w budynku w którym są już m.in. biblioteka i ośrodek pomocy społecznej.  

Na dyrektora nowej placówki wójt Jacek Świderski powołał Mariusza Olszewskiego, wieloletniego pracownika urzędu gminy, zajmującego się m. in. sportem na tym terenie.  

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl