Węgiel nasz powszedni

W ostatnich tygodniach w powiecie mławskim – podobnie jak w całym kraju  - spadły ceny węgla. O ile jeszcze niedawno za  tonę  tego rodzaju opału dobrej jakości w wolnej sprzedaży trzeba było płacić grubo ponad 3 tys. zł, o tyle teraz 2,3-25 tys. zł. Przed zakupem warto odwiedzić kilka miejscowych składów – ceny bywają zróżnicowane.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie (5,3 tys. mieszkańców) przyjął 1.651  wniosków o przyznanie dodatku węglowego, czyli jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tys. zł (po tysiąc zł do tony). Wyznaczone kryteria prawne spełniło 1.225 wnioskodawców i oni dostali pieniądze. To pierwsza odsłona procedury administracyjnej. Druga, polegająca na wydawaniu przez Urząd Gminy decyzji uprawniającej do zakupu węgla po preferencyjnej cenie (maksymalnie 2 tys.  za tonę), jeszcze trwa: dotąd wpłynęło (w dwu turach) 688 wniosków. Węgiel „samorządowy”  można tu kupić w czterech punktach – w Wiśniewie, Żurominku, Głużku i Modle.

Podmławska gmina  Wiśniewo jest już częściowo zgazyfikowana. Położona na obrzeżach powiatu gmina Dzierzgowo  (ok. 3 tys. mieszkańców) jest pod względem  zupełną  pustynią. Tu ludzie ogrzewają swoje mieszkania prawie wyłącznie węglem i drewnem. GOPS przyjął  1.027 wniosków o dodatek węglowy,  738 z nich zakwalifikował do wypłaty. Dotychczas 490 wnioskodawców poprosiło o zgodę na zakup węgla po preferencyjnej cenie.

Więcej w papierowym wydaniu „TGM” z 24 stycznia.,

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl