ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Mława. Jak obniżyć koszty ogrzewania? Kotłownie w dzierżawę?

Coraz więcej osób użytkujących mieszkania w wielorodzinnych blokach z przerażeniem patrzy na bardzo wysokie rachunki za ogrzewanie, jakie zaczęli otrzymywać od początku br. Widnieją na nich kwoty wyższe o kilkadziesiąt procent wyższe niż w roku 2022. To też skutek zwiększenia podatku VAT na gaz z 0 proc. do 23 proc.

Efekt podwyżek cen gazu, węgla i prądu bezpośrednio wpływa na wzrost wysokości czynszów, w ramach których największe podwyżki dotyczą kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych. Dotyczy to bloków podłączonych do kotłowni gazowych, no i oczywiście tych które spalają węgiel.

Na kilku zebraniach osiedlowych i z członkami wspólnot mieszkaniowych w Mławie, wiele osób było po prostu załamanych nowymi stawkami czynszu i jednoznacznie twierdziły, że nie będą w stanie finansowo ponieść nowych kosztów.

Doszło też do spotkania burmistrza z zarządem największej spółdzielni mieszkaniowej "Zawkrze" w Mławie i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które jest głównym dostawcą ciepła do bloków mieszkalnych. Szukano sposobów na zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Kotłownie w dzierżawę?              

Prezes PEC-u, Krzysztof Jaros wspominał o tym pomyśle już w ubiegłym roku, kiedy to czekał na ostateczną decyzje Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia nowych stawek za dostarczanie ogrzewania. Chodzi o możliwość wydzierżawienia kotłowni, zwłaszcza gazowych, które dostarczają ciepło, w zależności od mocy pieca, do jednego lub kilku blików mieszkalnych. Dotychczas gaz jest tam dostarczany na podstawie umów z PGNiG Termika. Umowa między PEC-em a wymienioną firmą powoduje, że stawki za gaz są o wiele wyższe, a więc droższe jest też ogrzewania lokali mieszkalnych. Gdyby udało się zrezygnować z tychże zapisów i w zamian wydzierżawić kotłownię wspólnocie mieszkaniowej danego bloku, wówczas można by zastosować cenę za gaz w formule taryfy domowej, czyli znacznie tańszej. To stwarzałoby szansę na mniejsze podwyżki opłat za ogrzewanie.       

Komentarze obsługiwane przez CComment