Burmistrzowie w Łodzi

9 i 10 marca burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik oraz burmistrz Raciąża Mariusz Godlewski wzięli udział w obradach Związku Miast Polskich w Łodzi.

Pierwszego dnia odbyło się posiedzenie zarządu ZMP, który zaopiniował m.in. projekty ustawy o ruchu drogowym, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej, a także ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy – Prawo oświatowe.
Dzień później nastąpiło Zgromadzenie Ogólne ZMP, w programie którego były m.in. panele dyskusyjne poświęcone doświadczeniom miast w usamodzielnianiu lokalnej energetyki oraz wsparciom merytorycznym, finansowym i legislacyjnym w zakresie zmian prawnych niezbędnych dla transformacji energetycznej.
Związek Miast Polskich jest powstałą w 1917 roku organizacją miejskich samorządów, której zadaniem jest opracowywanie wspólnego stanowiska wobec rządu oraz promocja miast członkowskich. Wg serwisu miasta.pl związek zrzesza 354 miasta, także m.in. Ciechanów, Glinojeck, Mławę, Pułtusk i Żuromin.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl