ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Chociszewo: dotacja na rozbudowę szkoły

Decyzją radnych województwa mazowieckiego samorządy otrzymają wsparcie w ramach programu "Mazowsze dla równomiernego rozwoju". Marszałek Adam Struzik podpisał umowy z beneficjentami. Na liście tej znalazła się m.in. gmina Czerwińsk, która otrzymała 2,1 mln zł dotacji na rozbudowę obiektu Szkoły Podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie.


Inwestycja spowoduje zwiększenie dostępności uczniów i mieszkańców do infrastruktury edukacyjnej i sportowej oraz zapewni godne warunki do nauki dzieciom i pracy nauczycielom, a także lepsze przystosowanie placówki do realizacji zajęć.
Od wielu lat w zabytkowym dawnym dworze mieści się Szkoła Podstawowa. W magazynie murowanym, po adaptacji i rozbudowie znajduje się sala gimnastyczna dla dzieci. Zajęcia lekcyjne odbywają się w niewłaściwych warunkach: przechodnie sale lekcyjne, pomieszczenia i korytarze zbyt małe dla uczącej się w szkole liczby uczniów, brak właściwej wentylacji pomieszczeń, wymagająca wymiany stolarka okienna, a ograniczenia związane z nadzorem konserwatorskim nie pozwalają na przystosowanie np. sal lekcyjnych do obowiązujących standardów, dlatego konieczna jest budowa nowego budynku.
Nowa szkoła pozwoli na nadanie Chociszewskiemu dworkowi nowych funkcji, bardziej odpowiednich dla historii i przestrzeni tego budynku. W dworze mogłyby funkcjonować instytucje kultury niezbędne dla społeczności lokalnej np. biblioteka publiczna, sala konferencyjna, mini muzeum regionalne. Stworzenie tej ostatniej instytucji jest niezbędne ze względu na sięgające XIV wieku tradycje związane z historią, mieszkańcami i właścicielami Chociszewskiego majątku..

Komentarze obsługiwane przez CComment