ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Debata "Pierwszy sygnał": pierwsze wnioski

fot. Starostwo Powiatowe w Płońsku

18 marca w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku odbyła się debata "Pierwszy sygnał", poświęcona problemowi samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

Panel dyskusyjny miał charakter otwarty. Wzięli w nim udział m.in. rodzice, nauczyciele i pedagodzy, a także wszyscy ci, których ten temat dotyczy, interesuje lub mógł przekazać swoją wiedzę. Wg. danych Polskiej Agencji Prasowej w 2022 r. zanotowano łącznie 2031 prób samobójczych dzieci i młodzieży, z czego 150 zakończyło się zgonem. Najmłodsze z osób, które podjęły się próby miały między 7 a 12 lat. W związku z rosnącą liczbą samobójstw wśród dzieci i młodzieży, przedmiotem debaty było rozważanie problemu "pierwszego sygnału" ze strony dzieci i innych niepokojących informacji, także związanych m.in. z depresją oraz szybkiej reakcji otoczenia
Prelegentami podczas spotkania byli: Iwona Witulska (przyczyny prób samobójczych w ujęciu socjologiczno-pedagogicznym) oraz Michał Symonowicz (styl życia nastolatków i relacje międzyludzkie a samobójstwa).
Dzięki uprzejmości Iwony Witulskiej starostwo umieściło na swojej stronie wyniki badań z lat 2020-22 przeprowadzonych na grupie 325 uczniów z powiatu płońskiego w wieku 12-19 lat:
- Jako autorytet wskazali oni na: rodziców (96%), dziadków (63,58%), rówieśników (60,62%) i rodzeństwo (52,70%). Ponad 90% wskazało, że ważnymi wartościami są dla nich zdrowie, dobro, godność, zaufanie i miłość, pow. 80% - szacunek, tolerancja, wolność, rodzina, przyjaźń i pokój, pow. 70% - prawda i odpowiedzialność, pow. 60% uczciwość i rozrywka, a pow. 50% silny charakter, indywidualizm i wiara;
- Badana młodzież wskazywała najczęściej na problemy rodzinne tj. kryzys rodziny i przemoc w rodzinie oraz na problemy szkolne tj. przemoc i agresja w szkole i niskie/słabe wyniki w nauce.
- Osamotnionych w swoim otoczeniu czuło się 30,46 % uczniów, pozostali zaprzeczyli (69,54%);
- Połowa uczniów rozmawiała z rodzicami do pół godziny dziennie (53,85%), druga połowa uczniów rozmawiała więcej tzn. 1-2 godziny dziennie (23,69%) lub 3 godziny dziennie i więcej (22,46%);
- Poczucie lęku egzystencjalnego odczuwało 41,23%;
- Badani uczniowie w największym odsetku wskazywali na rówieśników (42,43%) i rodziców (31,58%), jako osoby odpowiedzialne za samobójstwa młodych;
- W badanej grupie 13 osób podjęło próbę samobójczą. Uczniowie, którzy podjęli próbę samobójczą ratowani byli w największym odsetku przez: przyjaciół (46,15%), rodziców (38,46%), inne osoby z rodziny (15,38%);
- Pomocy u specjalisty w związku z depresją po próbie samobójczej szukało 53,85% uczniów, pozostali zaprzeczyli (46,15%);
- Uczniowie wskazują na uzależnienia od: internetu/portali społecznościowych (82,59%), gier komputerowych (45,06%), nikotyny (24,38%).
Debata zaowocowała zbiorem kilku wniosków, takich jak np.:
- podstawą wsparcia jest relacja z dzieckiem,
- potrzebna jest edukacja w zakresie rozpoznawania depresji, pierwszych oznak wskazujących na konieczność wsparcia, zarówno dla rodziców, ale też nauczycieli,
- nagła zmiana zachowania może być pierwszym sygnałem,
- spędzanie czasu z dzieckiem na rozmowach jest najlepszą formą przeciwdziałania,
- spotkanie było potrzebne i powinno być początkiem rozmów na tematy trudne i często wypierane.
Jak informuje starostwo, więcej informacji przekazane zostanie po wykonaniu dogłębnej analizy spotkania, a materiał opracowany przez specjalistów zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym.
Wydarzenie zorganizowane zostało przez starostwo płońskie, ZS nr 1, płońską policję oraz Stowarzyszenie Proobronne Centrum Edukacji Wataha.

Komentarze obsługiwane przez CComment