ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Można ubiegać się o stypendium starosty

Do 31 sierpnia można składać wnioski o przyznanie, za dany rok szkolny, stypendium starosty płońskiego. Jest to program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński.


Program adresowany jest do uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Płoński. W ramach programu uczniom przyznawane jest Stypendium Starosty Płońskiego w następujących kategoriach:
- dla najlepszego maturzysty w powiecie płońskim,
- dla najlepszego maturzysty w szkole,
- dla laureata olimpiady przedmiotowej,
- dla finalisty olimpiady przedmiotowej,
- dla laureata turnieju,
- dla finalisty turnieju,
- dla laureata konkursu przedmiotowego, tematycznego lub interdyscyplinarnego,
- dla ucznia/drużyny osiągającego/ej wysokie wyniki sportowe,
- dla ucznia za wysokie osiągnięcia w konkursach dla uczniów niepełnosprawnych.
Uczniowie, którzy przystąpią do programu w celu przyznania Stypendium Starosty Płońskiego, poprzez uczestnictwo wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z programem i przyznanymi stypendiami.

Wnioski o przyznanie stypendium za dany rok szkolny składa się w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, w terminie do 31 sierpnia danego roku. Uprawnionym do złożenia wniosku jest dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Komentarze obsługiwane przez CComment