ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Pieniądze na drogi powiatowe

Powiat Płoński otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 5 mln złotych na przebudowę dwóch odcinków dróg powiatowych: Szczepkowo - Unieck oraz Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrody - Raciąż. Łączna wartość projektów to ponad 8,4 złotych.


Droga powiatowa od drogi (Raciąż - Radzanów) - Szczepkowo - Unieck
Wartość projektu: 7 598 939,26 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 559 363,55 zł
Deklarowana kwota środków własnych: 3 039 575,71 zł
W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3015W od km 0+ 019,47 do km 2+698,84 na odcinku długości 2 679,37 m.
Droga powiatowa Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrody - Raciąż
Wartość projektu: 836 838, 80 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 502 103,28 zł
Deklarowana kwota środków własnych: 334 735,52 zł
W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3743W od km 2+ 243,19 do km 2+869,00 na odcinku długości 625,81 m w m. Koziebrody.
W przypadku tych inwestycji planuje się wykonanie m.in. jezdni o szerokości 6 m, obustronnych poboczy, ścieżki pieszo-rowerowej, oświetlenia, zjazdów na posesje, wiaty przystankowej.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment