ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Płońsk: nowe stawki za odpady

Od 1 lipca na terenie całego kraju obowiązuje jednolity system segregacji odpadów. Zgodnie z tymi przepisami odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny w podziale co najmniej na 5 rodzajów. W Płońsku zaczną obowiązywać nowe stawki za zagospodarowanie odpadów. 

Odpady powinny być segregowane jako:

- papier, w pojemnikach/workach koloru niebieskiego z napisem "papier",

- szkło, w pojemnikach/workach koloru zielonego z napisem "szkło",

- metale i tworzywa sztuczne, w pojemnikach/workach koloru żółtego z napisem "metale i tworzywa sztuczne",

- bioodpady, w pojemnikach/workach koloru brązowego z napisem "bio",

- odpady, których nie udało się umieścić w ww. pojemnikach/workach, można zgromadzić w pojemniku/worku koloru czarnego z napisem "odpady zmieszane".

Uwaga! Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje obowiązku składania nowych deklaracji.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
24,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Osoby, które nie segregują opadów, muszą liczyć się z podwójną stawką za zagospodarowanie odpadów, wynosząca 50,00 zł od osoby. 

Komentarze obsługiwane przez CComment