ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Ponad 9 mln zł dla szpitala

fot. autor

Płoński szpital uzyskał ponad 9 mln złotych dofinansowania na doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w ramach wniosku złożonego w konkursie prowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia. Zakup sprzętu ma zostać zrealizowany do 30 czerwca przyszłego roku.

Wniosek  złożony został w ramach ministerialnego programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu SOR-ów w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych. Zaakceptowanie wniosku oznacza dokładnie 9 360 333 zł przyznanych środków (100%). 

Szpital planuje wykorzystać zakupiony sprzęt w obszarach segregacji medycznej - resuscytacyjno-zabiegowym, terapii natychmiastowej, obserwacji, konsultacyjnym i zapleczu administracyjno-gospodarczym, a także w pracowniach współpracujących, jak Zakład Diagnostyki Obrazowej i Pracownia Badań Endoskopowych. 

Zakupione zostaną m.in. centrala monitorująca, zestaw pomp, łóżka szpitalne, gastroskop zabiegowy, wieża endoskopowa, wielorzędowa tomografia komputerowa oraz wiele innych urządzeń specjalistycznych. Jak informuje starostwo, lista sprzętu oraz wyposażenia koniecznego do zakupu w ramach projektu sporządzona została na podstawie dokonanej przez SPZZOZ analizy potrzeb SOR. Uznano, że do jego prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny, gdyż intensywna eksploatacja infrastruktury powoduje jej szybkie zużywanie się. Realizacja planowanych działań pozwolić ma na zwiększenie efektywności systemu ratownictwa i wpłynąć na całokształt jakości opieki medycznej. Nowy sprzęt zwiększy dostępność do świadczeń, poprawi ich jakość i komfort leczenia pacjentów oraz usprawni prace personelu. Ponadto dzięki nowoczesnym technologiom w diagnostyce i terapii możliwe będzie skrócenie czasu hospitalizacji.

- Bardzo się cieszę, że będziemy dysponować sprzętem, który pozwoli nam zdecydowanie lepiej i sprawniej leczyć pacjentów – powiedział dyrektor SPZZOZ Marcin Waśko podczas konferencji prasowej zorganizowanej 20 września w budynku administracji szpitala.

- Możemy za te pieniądze kupić nowy endoskop, nową tomografię, kardiomonitory na SOR, sprzęt chirurgiczny, nowy stół operacyjny, respiratory, dodatkowe sprzęty – wymieniła ordynator SOR Justyna Sieklucka. - Tego brakuje w codziennej praktyce i myślę, że bardzo usprawni to pracę nie tylko SOR, ale i innych oddziałów.

- Cieszymy się, że udało się dostać te pieniądze – stwierdziła starosta Elżbieta Wiśniewska. - Jak trudne to było zadanie, najlepiej wie pan doktor Achciński, który pełnił wtedy funkcję dyrektora [wniosek złożono w lutym – przyp. red.] i pani Paulina Adamiak, która z ramienia starostwa pisała ten wniosek.

Starosta Elżbieta Wiśniewska zaznaczyła, że w grze są też kolejne wnioski o dofinansowanie, choćby na zakup rezonansu magnetycznego (niemal 5 mln zł), czy też doposażenie budynku E szpitala (6,5 mln zł).

- Może pan dyrektor będzie mógł trochę odetchnąć i zacząć wydawać – dodał doktor Witold Achciński. - Zawsze stara się negocjować, aby jak najtaniej kupić sprzęt dobrej jakości. Wierzę, panie dyrektorze, że wszystko się powiedzie i będzie super. Cieszymy się wszyscy.

Komentarze obsługiwane przez CComment