ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Rada Miejska wyraża duże zaniepokojenie

fot. Urząd Miejski w Płońsku

Większość radnych Rady Miejskiej na ostatniej sesji przyjęło stanowisko w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku:

"Rada Miejska w Płońsku wyraża duże zaniepokojenie sytuacją w płońskim szpitalu w związku z oświadczeniami pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku adresowanymi m.in. do Starosty Powiatu Płońskiego, Rady Powiatu Płońskiego, Rady Miejskiej w Płońsku, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Burmistrza Miasta Płońska, debatą podczas sesji Rady Powiatu Płońskiego (11 maja 2021 r.), zarzutami przedstawionymi przez lekarzy płońskiego szpitala, a także komentarzami w mediach społecznościowych.

Uważamy, że z oświadczeń pracowników SPZZOZ w Płońsku wyłania się niepokojący obraz źle funkcjonującej placówki medycznej, która w niewystarczający sposób zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Płońska i powiatu płońskiego. Martwi fakt uzyskiwania rozbieżnych danych dotyczących sytuacji finansowej szpitala. Kwoty podawane przez Dyrektora placówki znacząco różnią się od informacji przekazywanych przez lekarzy w trakcie spotkań i sesji Rady Powiatu Płońskiego.

Podkreślamy, że szpital nie jest ani powiatowy, ani miejski, choć to powiat jest organem założycielskim i odpowiada za jego działalność. Jest nas wszystkich. Nie powinien też mieć żadnych barw politycznych. Wszyscy, bez względu na nasze poglądy, potrzebujemy dobrze działającej placówki medycznej, w której życie i zdrowie pacjentów są wartościami nadrzędnymi.

Domagamy się, by pracownicy SPZZOZ - lekarze, pielęgniarki, położne i salowe - byli traktowani przez dyrekcję szpitala podmiotowo i z należytym szacunkiem. Medycy, zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii, zasługują na szacunek swoich przełożonych, uznanie za ciężką pracę, a przede wszystkim na wysłuchanie swoich racji. Chcielibyśmy, aby tak było w płońskim szpitalu.

Niepokoi nas bardzo, że płońska placówka sukcesywnie traci doświadczony personel. Z płońskiego szpitala odchodzą uznani lekarze, pełniący szczególne funkcje w placówce, a kolejni rozważają poważnie swoje odejście. Dotyczy to również pielęgniarek, a także personelu pomocniczego. Często są to osoby, które "budowały" płoński szpital, szkoliły kadry i przez wiele lat pracowały na jego renomę. Ten wyraźny kryzys zagraża funkcjonowaniu szpitala w Płońsku.

Komentarze obsługiwane przez CComment