ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Starostwo: remont piwnic

fot. Starostwo w Płońsku

W 2019 roku sporządzona została ekspertyza techniczna stanu piwnic budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku. Sam budynek pochodzi z lat 50-tych, wykonany w technologii tradycyjnej z cegły pełnej. Na podstawie analizy dokumentacji budynku oraz oględzin stanu stwierdzono, że ogólny stan techniczny budynku jest dobry z wyjątkiem piwnic.

Uznano, że ich stan ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz wentylacji jest wysoce niezadawalający. Za podstawową przyczynę nadmiernego zawilgocenia ścian uznano nieskuteczną izolacje przeciwwilgociową pionową, zaś za przyczynę zawilgocenia posadzek uznano brak izolacji poziomej.
Ponadto stwierdzono inne przyczyny złego stanu technicznego piwnic takie jak m.in. brak ocieplenia ścian piwnicznych, brak ogrzewania pomieszczeń piwnic czy brak skutecznej wentylacji pomieszczeń piwnic.
Doprowadzenie budynku do zadawalającego stanu technicznego możliwe będzie po przeprowadzeniu kompleksowych prac naprawczych.

Komentarze obsługiwane przez CComment