ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Szkolenie dla NGO w starostwie

fot. Starostwo Powiatowe w Płońsku

17 stycznia w starostwie płońskim odbyło się szkolenie pod nazwą ,,ABC dotacji ... czyli od pisania wniosków na konkursy ofert do sprawozdania" dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych oraz kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu.


Szkolenie poprowadziła kierownik referatu promocji i komunikacji społecznej Katarzyna Ornarowicz. Na miejscu obecna była przedstawicielka Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele KGW w Żychowie, Szerominku, Baboszewie oraz KGW "Sielskie Baboszewo" i "Ciecierzanki", a także OSP z Karolinowa i Raszewa, KSS "Sparta" Płońsk i fundacji "Miód i Malina".
- Powiat Płoński stawia na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne są ważnym parterem w budowaniu naszej małej ojczyzny. Staramy się jako urząd być otwarci na potrzeby NGO-sów, wspierając je zarówno finansowo zlecając w ramach konkursów ofert, czy tzw. małych grantów, ale również poprzez partnerstwo przy projektach, czy organizowane szkolenia w urzędzie w godzinach pasujących przedstawicielom organizacji np. 16.00- 20.00. Edukacja w zakresie pozyskiwania środków na działania, warsztaty z księgowości czy wystąpień publicznych, współpraca z organizacjami parasolowymi jak MOWES, Federacja Mazowia czy Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazne Mazowsze" to działania na rzecz wzmacniania, wspierania i rozwijania trzeciego sektora w powiecie płońskim - powiedziała starosta Elżbieta Wiśniewska.

Komentarze obsługiwane przez CComment