Wybrano dyrektora płońskiego szpitala

Lilianna Kraśniewska, dotychczasowy zastępca burmistrza Płońska, została wybrana nowym dyrektorem płońskiego szpitala. Funkcję tę ma pełnić przez najbliższe 6 lat. 

10 września Zarząd Powiatu Płońskiego zapoznał się z informacją przekazaną przez przewodniczącego Komisji Konkursowej Krzysztofa Wrzesińskiego następującej treści:
,,Informuję, że na posiedzeniu Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, które odbyło się w dniu 9 września 2021 roku, konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku został rozstrzygnięty.
Komisja Konkursowa, w drodze tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów, wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku – Panią Liliannę Kraśniewską".
Zarząd Powiatu Płońskiego po otrzymaniu tej informacji podjął uchwałę jednomyślnie o jej powołaniu na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Płońsku.
Lilianna Kraśniewska będzie dyrektorem płońskiego szpitala od 6 października br. na warunkach finansowych analogicznych do poprzednich dyrektorów, tj. z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 16 tysięcy złotych brutto. 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl