Zrobili szkole prezent

Hufiec ZHP Płońsk im. phm. Czesława Markiewicza z okazji swoich setnych urodzin zrobił prezent uczniom I LO w Płońsku.


Przez cały miniony tydzień za zgodą Chorągiew Mazowiecka ZHP mogli oni korzystać z mobilnego planetarium rozstawionego na naszej sali gimnastycznej.
Zwykle nawet uczniowie realizujący fizykę czy geografię na poziomie podstawowym są bardzo zainteresowani astronomią i kosmologią i mimo poruszania tych tematów na lekcjach, czują niedosyt wiedzy w tych dziedzinach. Dlatego bardzo dziękujemy podharcmistrzowi Danielowi Sawickiemu, Chorągwi Mazowieckiej ZHP i Hufcowi ZHP Płońsk za stworzenie nam możliwości skorzystania z planetarium, poszerzenia i uzupełnienia wiedzy uczniów. Kto wie, może dzięki temu wyrośnie nam niedługo w Płońsku nowy Jędrzejewicz? -
Z okazji Jubileuszu płońskiego hufca, życzą wszystkim harcerzom by ich służba innym, ofiarność i rycerskość spotykała się zawsze z życzliwością i wdzięcznością, ale też by życie według harcerskiego prawa, w poczuciu wspólnoty dawało dużo osobistej satysfakcji i przyjemności!

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl