ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Pochodzący z Płońska 22-letni Jakub Łobko jest studentem Warszawskiej Szkoły Filmowej na kierunku Realizacji Obrazu Filmowego. Miał to szczęście, jak mówi, że uczestniczył w przygotowaniu etiudy z udziałem 94-letniego Franciszka Pieczki. To była ostatnia rola tego cenionego aktora.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

29 września Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku wydał komunikat dotyczący wody z wodociągu publicznego w Cieszkowie Kolonia, w gminie Baboszewo. Jest to o tyle istotne, że zaopatruje on 39 miejscowości w tej gminie, w których mieszka prawie 6 tysięcy osób. PIP poinformował o braku przydatności wody do spożycia. 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Dziś obchodzimy ustanowiony trzy lata temu przez ONZ Międzynarodowy Dzień Świadomości na Temat Strat i Marnowania Żywności. Uświadomienie skali i mówienie o tym znacznie przyczyni się do podniesienia świadomości wagi problemu i będzie promować globalne wysiłki oraz wspólne działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)