ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Absolutorium za 2022 rok

26 maja radni Powiatu Przasnyskiego spotkali się na LXXII sesji,

na której, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia powiatu (za 2022 r.), opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, udzielili Zarządowi Powiatu Przasnyskiego absolutorium oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia mu wotum zaufania. Dyskutowano o "Raporcie o stanie Powiatu Przasnyskiego za 2022 r." oraz o "Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego" za tenże sam rok, które zawierało informację dotyczącą poszczególnych zadań. Powiat uzyskał na ich realizację środki pochodzące z funduszy krajowych (dotacje, projekty) w kwocie nieco ponad 10,5 mln. zł oraz środki zewnętrzne, w tym pochodzące z UE w kwocie blisko 6 mln. zł. Środki te wykorzystano m.in. na kompleksową rozbudowę dróg powiatowych (Przasnysz - Baranowo oraz Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielc). Uzyskano na nią dofinansowanie w wysokości 13.300.000 zł z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład.

Więcej TC nr 23 z 2023 r.

Komentarze obsługiwane przez CComment