ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Do Łysej Góry tablice wskażą drogę

Mimo iż Łysa Góra położona nad Orzycem w niewielkim oddaleniu od Chorzel znana jest dobrze mieszkańcom gminy, to jednak niewiele osób wie, że jest to najcenniejszy zabytek archeologiczny na tym terenie.

Dowiodły tego wielokrotnie prowadzone prace wykopaliskowe, których efektem było wpisanie go do rejestru zabytków, a tym samym objęcie go ścisłą ochroną prawną. Ponieważ miejsce to było dotychczas nieoznaczone opracowano materiał edukacyjno-informacyjny, w którym zawarto jego historię, określoną na podstawie badań i odkryć, jakich tu podczas kolejnych prac wykopaliskowych dokonywano. Opracowanie tego materiału miało również na celu pokazanie atrakcyjności turystycznej "Łysej Góry" i rozpowszechnienie wiedzy z nią związanej wśród mieszkańców. Materiał ten znalazł się na tablicach informacyjnych, które zamontowane zostały pod koniec listopada przy drodze prowadzącej na "Łysą Górę" i przy samym obiekcie.

Więcej w Tygodniku z 6 grudnia 2022

Komentarze obsługiwane przez CComment