ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Drogi w Krasnem w remoncie

Trwają prace na drogach powiatowych w Krasnem. Obecnie remontowane są dwa odcinki o łącznej długości prawie 3 kilometrów.

Pierwszy odcinek o długości 1,17 km zlokalizowany jest na ulicy Mickiewicza w Krasnem, na drodze powiatowej Krasne - Romanowo - Maków Mazowiecki. Remont obejmuje roboty budowlane, m.in. wylanie nowej nawierzchni jezdni. Wyremontowane zostaną także chodniki po obu stronach jezdni. Jak zapewnia starosta - bez uszczerbku na drzewach rosnących  wzdłuż drogi. Oczyszczone zostaną również przydrożne rowy, a znaki pionowe zostaną wymienione na nowe.  Skrzyżowania doświetlone zostaną za pomocą lamp fotowoltaicznych. Uzupełnione zostaną również pobocza. Wartość robót na tym odcinku to około 980 tys. zł.

Drugi odcinek remontowany jest w miejscowości Zielona, na drodze powiatowej Ciechanów - Opinogóra - Zielona. Remont obejmuje roboty budowlane, m.in. remont nawierzchni jezdni, wymianę oznakowania pionowego oraz uzupełnienia poboczy. Wartość tego odcinka to 453 tys. zł.

Oba zadania realizowane są przy udziale środków własnych powiatu przasnyskiego oraz środków pozyskanych przez władze powiatu z budżetu państwa, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość dofinansowania w obu przypadkach wynosi 70 proc. kosztów.

Prace na drogach mają zakończyć się do 30 sierpnia 2021 roku.

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment