ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Drogi w powiecie przasnyskim z zastrzykiem gotówki

W piątek 21 maja w powiecie przasnyskim gościł marszałek Adam Struzik. Przywiózł ze sobą garść świetnych informacji i umów do podpisania.

Dzięki funduszom europejskim powiat przasnyski rozbuduje dwa odcinki drogi wojewódzkiej nr 544, która przebiega przez Mławę, Przasnysz i Ostrołękę. Łącznie to ponad 16,6 km. Droga prowadzi również do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. Nowy odcinek drogi powstanie w gminach Przasnysz oraz Czernice Borowe. Prace budowlane obejmą m.in. przygotowanie terenu pod budowę, prace ziemne oraz rozbiórkowe. Rozbudowywana droga połączy PSG w Sierakowie z drogą krajową nr 7 w Mławie i Ostrołęce. Ponadto zostanie wykonane odwodnienie, zainstalowane oświetlenie drogi oraz zlikwidowane zostaną miejsca kolizyjne. Wymienione zostaną przepusty drogowe, powstaną publiczne zjazdy indywidualne, skrzyżowania zostaną skanalizowane. W przedsięwzięciu przewidziano również zbudowanie ronda.

Dzięki dotacji z UE rozbudowana zostanie również droga wojewódzka nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadząca do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej (podstrefa Chorzele). W sumie będzie to aż 17,5 km nowej drogi. Aby poszerzyć pas drogowy, zostaną wykupione dodatkowe grunty. Wśród prac zaplanowano m.in. zbudowanie 7-metrowej jezdni bitumicznej oraz drogi dojazdowej do Zaręb, wzmocnienie kruszywem poboczy drogi, odwodnienie powierzchniowe do rowów trapezowych oraz do projektowanej kanalizacji deszczowej. Na drodze zamontowane zostanie również oświetlenia.
W miejscowości Zaręby przebudowany zostanie most na rzece Płodownica, a w Krukowie most na rzece Omulew. Istniejące urządzenia melioracyjne zostaną dostosowane do wymagań nowego odcinka drogi.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment