ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Gmina Przasnysz: Na remont zabytków

Wójt Gminy Przasnysz podpisała umowy o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przasnysz na dofinansowanie zadania, na którego realizację pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

Beneficjentami dotacji są ks. Cezary Olzacki – proboszcz Parafii pw. Św. Jana Ewangelisty w Bogatem, który będzie realizował zadanie: „Remont parkanu wokół kościoła pw. św. Anny w Bogatem – etap II” oraz ks. Jacek Daszkowski – proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Świętym Miejscu, gdzie zostanie zrealizowane zadanie: „Prace remontowo-konserwatorskie wyposażenia zabytkowego Kościoła pw. Narodzenia NMP w Świętym Miejscu oraz zabytkowej murowanej kapliczki”. 

Gmina Przasnysz przekaże na realizację inwestycji pozyskane dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wymagany wkład własny: dla parafii w Bogatem 260 tys. zł (w tym 254,8 tys. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) oraz dla parafii w Świętym Miejscu 258,3 tys. zł (w tym 253,1 tys. zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

Komentarze obsługiwane przez CComment