Grypa: Sytuacja w przasnyskim szpitalu

Wg informacji otrzymanej z Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu placówka odnotowała zwiększoną ilość zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, a także zakażenia wirusem RSV u dzieci.

Zakażenia Covid-19 zdarzają się sporadycznie, a w obecnej chwili nie ma pacjentów hospitalizowanych z tym rozpoznaniem. Na razie chwili pacjenci przyjmowani są na bieżąco, w dniu zgłoszenia. Nie ma także problemów z dostaniem się do lekarza pierwszego kontaktu. Wśród dzieci, które trafiają do szpitala rozpoznawany jest w przeważającej ilości wirus RSV. Szpital nie ma także problemów z dostępem do leków do leczenia infekcji.

Więcej na temat grypy i propopochodnych w 1 numerze TC z 2 stycznia 2023 r.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl