ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Krasne. Dobra woda dla gminy

W miejscowości Pęczki-Kozłowo w gminie Krasne odbyło się uroczyste otwarcie stacji uzdatniania wody.

Inwestycja nosiła nazwę „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczki-Kozłowo” i zrealizowana została w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę stacji SUW oraz rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne".

Zastosowanie nowych technologii i automatyki umożliwi pracę stacji bez stałej obsługi. Podstawowe parametry techniczne i technologiczne pracy obiektu monitorowane będą całodobowo. Wydajność stacji dostosowana jest do prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na wodę pitną. Nowy obiekt zapewni mieszkańcom wodę o najwyższych parametrach jakościowych i z pewnością poprawi komfort ich życia. Inwestycja wykonana została na działce przekazanej nieodpłatnie przez sołectwo Pęczki-Kozłowo na rzecz gminy.

Zadanie zostało sfinansowane z trzech źródeł, m.in. dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego (2 mln. zł), z Rządowego Funduszu Polski Ład (1.7 mln. zł) oraz z subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji w wysokości 688.5 tys. zł. Całość inwestycji wyniosła ponad 4 mln zł.
W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele samorządów, instytucji wspierających inwestycję, wykonawcy oraz radni, sołtysi i mieszkańcy gminy.

Zabierający głos zwracali uwagę, że jest to historyczny moment i podkreślali wagę tej inwestycji.

Komentarze obsługiwane przez CComment