ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Nowe świadczenie zdrowotne w szpitalu

Od 15 marca SP ZZOZ w Przasnyszu realizuje świadczenia w zakresie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową, dla osób z terenu powiatu przasnyskiego.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest zgłoszenie się do lekarza medycyny pracy w SP ZZOZ w Przasnyszu - Poradnia Medycyny Pracy (tel. 29-75-34-450), w celu otrzymania skierowania do zakładu rehabilitacji, w związku ze stwierdzoną patologią zawodową.

Program jest skierowany do osób aktywnych zawodowo lub nieaktywnych zawodowo (przerwa w pracy nie dłużej niż 2 lata). Lekarz Medycyny Pracy kwalifikuje do leczenia fizjoterapeutycznego, którego celem będzie zmniejszenie bólu, zwiększenie ruchomości stawów, poprawa funkcjonalności oraz zmniejszenie liczby nawrotów dolegliwości, w związku ze stwierdzoną patologią zawodową.

Magister fizjoterapii zleci 2 rodzaje zabiegów fizjoterapeutycznych, z których będzie można skorzystać od poniedziałku do piątku, w Dziale Rehabilitacji SP ZZOZ w Przasnyszu.

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu i godzin wykonania zabiegów fizjoterapeutycznych, można uzyskać pod nr telefonu: 29-75-34-442.

Komentarze obsługiwane przez CComment