ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

„Opoka” na finiszu

Wizualizacja

Przed kilkoma miesiącami pisaliśmy o rozpoczęciu budowy Środowiskowego Domu Samopomocy „Opoka” w Przasnyszu przy ul. Rudnej. Realizację obiektu zaplanowano na 24 miesiące. Budynek już stoi, trwają prace wewnątrz. 

Ten dom będzie ośrodkiem wsparcia prowadzonym w formie placówki dziennego pobytu typu A (dla osób przewlekle chorych) i B (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną) z terenu powiatu przasnyskiego. ŚDS zapewni dzienne wsparcie dla ok. 50 uczestników. Ośrodek wraz z jego wykwalifikowanym personelem będzie udzielał kompleksowej pomocy dorosłym, służąc im w budowaniu więzi społecznej, przygotowując do życia i funkcjonowania w środowisku. Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w ciągu dnia - od 8 do 16. Będą się uczyć m.in. gotowania, sprzątania, majsterkowania, prac artystycznych. 

Budynek składał się będzie z części administracyjnej, sali teatralno-muzycznej, części żywieniowej, pokoju medycznego, pomieszczeń towarzyszących i zaplecza technicznego. Planowane są również pracownie: kulinarna, terapii, przyrodniczo-ogrodnicza, plastyczno-artystyczna, umiejętności społecznych i życia codziennego, prac stolarskich, krawiecka, komputerowa, ćwiczeń ruchowych. 

Cały artykuł w Tygodniku Ciechanowskim

Komentarze obsługiwane przez CComment