ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Ratowanie zabytków: Trzynastka z dofinansowaniem

Szkoła podstawowa w Roskowie otrzyma 117 tys. zł

Do powiatu przasnyskiego trafi wkrótce ponad 6,8 miliona złotych, przeznaczonych na odbudowę i remont trzynastu zabytkowych obiektów. 

W lutym br. z inicjatywy powiatowych władz samorządowych zorganizowane zostało spotkanie konsultacyjne, na którym zaprezentowano samorządom zasady naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kolejnym etapem było złożenie wniosków, artykułujących lokalne potrzeby. Wysokość dofinansowania wyniesie maksymalnie 98% wartości inwestycji, zaś minimalny wkład własny to 2%. Rządowe fundusze wesprą prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane zabytkowych obiektów w powiecie, w większości obiektów sakralnych.

Beneficjentami programu zostały – Powiat Przasnysz oraz samorządy gmin Przasnysz, Jednorożec, Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała, Krasne i Chorzele. W ramach pozyskanych środków wykonane zostaną prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu (686 tys. zł) oraz II etap remontu kościoła w Rostkowie (500 tys. zł). W drewnianym kościele w Parciakach wykonane zostaną prace konserwatorskie i roboty budowlane o wartości 588 tys. zł. Na budowę i wymianę elementów infrastruktury w parku podworskim w Lesznie przeznaczone zostanie 942,3 tys. zł. W gminie Czernice Borowe pozyskane środki przeznaczone zostaną na wymianę pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rostkowie (117 tys. zł), prace konserwatorskie ołtarza głównego w tamtejszym kościele (245 tys. zł), prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych (411,6 tys. zł) oraz prace konserwatorsko-restauratorskie empory chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu zabytkowego kościoła w Węgrze (352,8 tys. zł). Na konserwację kościoła i wieży w Krzynowłodze Małej przeznaczone zostanie 882 tys. zł oraz na remont instalacji elektrycznej kościoła w Skierkowiźnie - 117,6 tys. zł.

Więcej w TC z 1 sierpnia 2023 r.

Komentarze obsługiwane przez CComment