ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Sposób naliczania opłaty za śmieci się zmieni?

Burmistrz Łukasz Chrostowski poinformował, że miasto rozważa zmianę aktualnej metody naliczania opłat za śmieci. Obecnie opłata naliczana jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

 Tymczasem samorząd miejski zastanawia się nad przejściem na wariant, w którym to ile mieszkańcy płacą za śmieci, uzależnione byłoby od ilości wody, którą zużywają.
 
- Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 zdestabilizowała wiele dziedzin codziennego życia. Praca zdalna, nauczanie zdalne, odbywanie izolacji, kwarantanny w warunkach domowych, zamawianie posiłków na wynos czy zwiększony ruch zakupowy za pośrednictwem Internetu w dłuższej perspektywie czasowej przełożyły się na wzrost kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (SGOK). W takiej sytuacji niezwykle istotnym jest aby wszyscy mieszkańcy partycypowali w ponoszonych wydatkach. Wymagają tego zarówno przepisy prawa jak i ogólnie przyjęte normy społecznego współżycia. Niestety na terenie Przasnysza szczególnie w przypadkach czasowych powrotów do miejsca zamieszkania (np. studentów, osób pracujących za granicą) lub migracji najemców takie zdarzenia często nie są zgłaszane - poinformował burmistrz.
 
-  Motywuje to samorząd do rozważenia zmiany aktualnej metody naliczania opłaty za odpady (od liczby zamieszkujących osób) na wariant od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, który powinien przysłużyć się do uszczelnienia SGOK.

Komentarze obsługiwane przez CComment