ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Szkoła podstawowa w Bogatem proponuje tydzień ulgi

W tygodniu ulgi nauczyciele podejdą do lekcji, jak do zajęć w dni otwarte: będą eksperymenty, prace projektowe, gry, zabawy oraz quizy. Wychowawcy szczególny nacisk położą na ponowną integrację swoich klas.

Chodzi oczywiście o tydzień bez sprawdzianów, kartkówek, odpytywania i prac domowych tuż po tym, kiedy uczniowie wrócą do szkoły.

- Po rozmowach z uczniami stwierdziliśmy, że większość dzieci z klas 4-8 martwi się powrotem do szkoły. Tydzień ulgi pomoże na nowo nawiązać relacje rówieśnicze jak i pozytywne relacje z nauczycielami. Uczniowie będą mieli tydzień na aklimatyzację. Co więcej, pan dyrektor zaproponował, aby pierwszy dzień w szkole odbył się pod hasłem Powrót do Szkoły - Dzień Radości - informuje szkoła.
- Jeśli pogoda dopisze, będzie można zorganizować np. dyskotekę na świeżym powietrzu, gry i zabawy sportowe. Na pewno będą miały miejsce zajęcia integracyjne, a dziewczynki z RSU zgłosiły się do zorganizowania zajęć nauki tańca. Uczniowie otrzymają wsparcie również ze strony psycholog, Emilii Tomaszewskiej - czytamy.

Komentarze obsługiwane przez CComment