ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

II tura wyborów burmistrza. Na jednym z kandydatów ciąży środek zapobiegawczy. Co dalej?

Fot. UM w Pułtusku

Do II tury wyborów burmistrza miasta Pułtusk zostało kilka dni. Prawo kandydowania uzyskali: Krzysztof Jan Nuszkiewicz i Mariusz Osica. W przestrzeni publicznej trwa dyskusja dotycząca pierwszego z kandydatów, jego praw i uprawnień. Sprawdziliśmy, jak wygląda jego sytuacja w świetle prawa. Co to oznacza, że wobec niego nadal stosowane są środki zapobiegawcze, w tym prokuratorski zakaz organizacji przetargów? Jakie może mieć to konsekwencje?

Mając do wyboru pięcioro kandydatów, pułtuszczanie najwięcej głosów oddali na Krzysztofa Nuszkiewicza i Mariusza Osicę. Pierwszy z nich, burmistrz Pułtuska w l. 2014-2018, kandydował z własnego komitetu, imiennego. Otrzymał 4.828 głosów, czyli 44,68 procent. Drugi, wieloletni radny, od 2018 r. wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, startował z KWW Mariusz Osica – Razem dla Pułtuska. Zagłosowało na niego 2.576 osób, co daje 23,84 procent głosów.

Nie jest tajemnicą, że Krzysztof Nuszkiewicz, były burmistrz Pułtuska, został zatrzymany i przebywał w areszcie tymczasowym do 14 listopada 2018 r. Wrócił do Urzędu Miejskiego dzień później, a 19 listopada wręczył symboliczny klucz wybranemu przez pułtuszczan nowemu burmistrzowi – Wojciechowi Gregorczykowi. W rozmowie dla „TC” swoją sytuację skomentował wówczas słowami: „To był polityczny nokaut, ale się podniosłem”.

Co prawda, były burmistrz został zwolniony z aresztu, ale sprawa jest w toku. Prowadzi ją Sąd Okręgowy w Ostrołęce, do którego Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała 4 lutego 2022 r. akt oskarżenia przeciwko kilku osobom, m.in. Krzysztofowi J. Nuszkiewiczowi, byłemu burmistrzowi miasta Pułtusk. Niektóre wątki zostały rozdzielone, w innej sprawie część oskarżonych dobrowolnie poddała się karze. Krzysztof Nuszkiewicz utrzymuje, że jest niewinny.

Aktualnie, były członek PSL, wystartował z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Nuszkiewicza, ponownie ubiegając się o fotel burmistrza. Czy mógł to zrobić?

– Krzysztof J. Nuszkiewicz jako osoba dotychczas niekarana i niepozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, ma prawo kandydować ponownie na stanowisko Burmistrza Miasta Pułtusk – poinformował prokurator Zbigniew Szpiczko, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Wyjaśnił, że nie ma prawa wybieralności osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ale pozostaje jeszcze inna kwestia, która pojawia się w dyskusjach w przestrzeni publicznej m.in. na pułtuskich forach. Kwestia środków zapobiegawczych, zastosowanych postanowieniem prokuratora Prokuratury Regionalnej z 14 listopada 2018 roku.

– (…) w dalszym ciągu wobec Krzysztofa J. Nuszkiewicza stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci zakazu wykonywania czynności służbowych związanych z organizacją i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych – udzielił informacji prokurator Zbigniew Szpiczko.

Co to oznacza? Jakie może mieć konsekwencje? Czy osoba z prokuratorskim zakazem organizacji przetargów (ujmijmy sprawę w skrócie) może pełnić funkcję kierowniczą? Czy to nie skomplikuje pracy urzędu, instytucji itp.? Takie pytania zadaje sobie wiele osób. Z takim pytaniem zwróciliśmy się również do białostockiej prokuratury.

– Kwestię możliwości powierzenia przez kierownika zamawiającego, a więc np. danego burmistrza, własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej, działającym jako pełnomocnicy zamawiającego, przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, regulują przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wskazał cytowany już rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

„Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia lub organizację konkursu, w ramach pomocniczych działań zakupowych, własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej”, mówi art. 37 pkt 2 ww. ustawy. Wówczas taka instytucja czy osoba „działają jako pełnomocnicy zamawiającego” (pkt 4 art. 4 Prawo zamówień publicznych).

Na pewno sytuacja byłaby niecodzienna, jak wynika z obserwacji życia samorządów.

Co dalej? Nie wiadomo, jak rozstrzygnie się sprawa, czy Krzysztof Nuszkiewicz zostanie uznany niewinnym i oczyszczony z zarzutów (łącznie jest ich osiemnaście), czy uznany winnym ich popełnienia. Jeśli zapadnie wyrok dla niego niekorzystny, zapewne odwoła się do sądu II instancji. Gdyby sąd II instancji podtrzymał niekorzystny wyrok I instancji i pułtuszczanin został osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu, straciłby prawo wybieralności i nie mógłby sprawować funkcji burmistrza, o którą się obecnie ubiega. Równie dobrze rozstrzygnięcie sądu może być korzystne dla Krzysztofa Nuszkiewicza. Nie wiadomo również, kiedy można spodziewać się wyroku.

A za kilka dni II tura wyborów burmistrza miasta Pułtusk, w której zmierzą się Krzysztof Jan Nuszkiewicz i Mariusz Osica. W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej wątpliwościami co do możliwości, w razie wygranej, sprawowania urzędu przez Krzysztofa Nuszkiewicza, jak wynika z danych przekazanych nam przez Prokuraturę w Białymstoku, będzie on mógł pełnić funkcję burmistrza, aczkolwiek z pewnymi ograniczeniami, wyjaśnionymi wyżej. Czy ewentualny mandat utrzyma? Wszystko zależy od wyniku postępowania sądowego.

Komentarze obsługiwane przez CComment