ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Jeżdżą za szybko. Czy miasto zamontuje urządzenia do pomiaru prędkości?

Fot. Urząd Miejski w Pułtusku

Niebezpieczna jazda po mieście z nadmierną prędkością – na taki problem zwrócili uwagę pułtuszczanie. Jednym z rozwiązań tego problemu, dzięki czemu zwiększyłoby się bezpieczeństwo, wydała się instalacja urządzeń do pomiaru prędkości na odcinkach dróg, szczególnie w pobliżu szkół. 

W tej sprawie interpelował radny miejski Michał Górecki.

– Należałoby zwrócić uwagę na kluczowe obszary w pobliżu szkół i placów zabaw, gdzie dzieci często bawią się na zewnątrz. Doskonałym niestety przykładem jest nowa ulica o nazwie Heleny Pilejczyk, tzw. mała obwodnica przy ul Sukienniczej, która sąsiaduje ze stadionem miejskim, gdzie co do zasady gromadzi się dużo dzieci i młodzieży, jednak, o zgrozo, wielu kierowców o tym zapomina i łamie obowiązujące tam ograniczenia prędkości, stwarzając realne dla nich zagrożenie – argumentuje radny Michał Górecki. Prosi burmistrza o rozważenie możliwości instalacji urządzeń do pomiaru prędkości, które, jego zdaniem, wpłynęłyby na wyobraźnię kierowców i zapobiegłyby jeździe z nadmierną prędkością. 

– Nie ma opracowanego szczegółowego planu w formie dokumentu, którego posiadanie nie jest regulowane przepisami, a co za tym idzie niezasadne byłoby ponoszenie wydatków na sporządzenie tego typu planu – informuje zastępca burmistrza Mateusz Miłoszewski. – Gmina Pułtusk przy realizacji nowych dróg lub przebudowy istniejących dróg wprowadza urządzenia i elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Jako przykład podaje tzw. wyniesione skrzyżowania, wykonane w okolicach skrzyżowań w ciągu ulicy Rafała Krajewskiego z ulicami Komisji Edukacji Narodowej oraz Łączną, gdzie znajduje się Przedszkole Miejskie nr 4. 

Cały artykuł w TC nr 36 z 5.09. 

Komentarze obsługiwane przez CComment