ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Jest akt oskarżenia. Wójt i sekretarz czują się niewinni

fot. K.Kujawa

Prokuratura Rejonowa w Mławie skierowała akt oskarżenia przeciwko wójtowi gm. Siemiątkowo Piotrowi Kostrzewskiemu i sekretarzowi gminy Mirosławowi Różańskiemu do sądu. Samorządowcy twierdzą, że działali dla dobra lokalnej społeczności, a sprawa ma charakter polityczny.

Przedmiotem postępowania jest fundusz sołecki, a więc środki zabezpieczone uchwałą Rady Gminy w budżecie, które zgodnie z prawem mogą zostać przeznaczone wyłącznie na cel, który bezpośrednio wskazują mieszkańcy danego sołectwa (zebranie wiejskie). Na podstawie odrębnych przepisów część pieniędzy z kwoty, jaką sołectwo wykorzystało na planowaną inwestycję jest zwracane za pośrednictwem wojewody na konto gminy. Kwota zwrotu jest różna w zależności od zamożności samorządu i środków pieniężnych przekazanych na dany cel. W ramach funduszy sołeckich doposażane są m.in. świetlice wiejskie, powstają place zabaw, siłownie plenerowe, chodniki czy lampy solarne. Przedmiotem śledztwa Prokuratury Rejonowej w Mławie był właśnie zaplanowany w ramach ww. funduszu zakup kostki brukowej do parku w Siemiątkowie. Wnioskodawcami było w tym przypadku sołectwo Siemiątkowo. W ocenie prokuratury zakupiona trzykrotnie (w odstępie kilku lat) na ten cel kostka brukowa nigdy do parku w Siemiątkowie nie trafiła. Dodatkowym aspektem tej sprawy jest fakt, że gmina zamawiała kostkę od firmy, której właściciel jest prywatnie synem wójta Piotra Kostrzewskiego.

Aby obiektywnie przedstawić czytelnikom fakty, przedstawiłam zarówno stanowisko prokuratury, jak i samych oskarżonych, którzy wyrazili zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych, a w przypadku wójta także na zamieszczenie wizerunku.

Artykuł dostępny jest w najnowszym wydaniu "Tygodnika Ciechanowskiego" (nr 2, str. 12) w wersji papierowej lub elektronicznej (kliknij TUTAJ). 

Komentarze obsługiwane przez CComment