Starosta docenił maturzystów

Starosta żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył nagrody ubiegłorocznym maturzystom z poszczególnych szkół średnich, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z egzaminu dojrzałości.

Nagrody otrzymali najlepsi maturzyści szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat żuromiński, którzy swoimi osiągnięciami przyczyniają się do promocji oraz kreowania pozytywnego wizerunku szkół w zakresie wysokich osiągnięć edukacyjnych. Starosta podziękował za starania i ich efekt Aleksandrze Gałce, absolwentce żuromińskiego LO, Hubertowi Szostakowi, absolwentowi ZS w Zielonej, Oldze Mieczkowskiej, absolwentce ZST-Z w Żurominie oraz Kacprowi Radce, absolwentowi LO w Bieżuniu. 

Ubiegłorocznym maturzystom towarzyszyli rodzice, którym Jerzy Rzymowski również pogratulował. 

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl