Nowy wóz OSP Lutocin

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutocinie otrzymali nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Była to okazja do świętowania.

W piątek (16 grudnia ub. r.) w strażnicy OSP Lutocin odbyło się przekazanie nowo zakupionego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault Master. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych oraz władz powiatowych PSP, a także druhny i druhowie. Do Lutocina przyjechali również Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP Jarosław Piotrowski, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Artur Czapliński oraz Konrad Wojnarowski, obecny był także Komendant PSP w Żurominie Zbigniew Kąpiński wraz z kwatermistrzem Andrzejem Durzyńskim. Nie zabrakło także władz samorządowych na czele z wójtem Jackiem Kołodziejskim, Radą Gminy w Lutocinie, sekretarzem Zbigniewem Noskiem i skarbniczką Justyną Dobiesz.

To ważne dla jednostki wydarzenie uświetnił występ orkiestry pod batutą kapelmistrza Dariusza Szczesiaka.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Witolda Spychałę komendantowi Jarosławowi Piotrowskiemu, następnie wprowadzony został sztandar OSP Lutocin i orkiestra odegrała hymn. Na ręce prezesa OSP Stanisława Kowalskiego przekazane zostały kluczyki oraz akt przekazania pojazdu dla OSP Lutocin, który wcześniej odczytał Piotr Sobiech. Poświęcenia pojazdu pożarniczego dokonał ks. wikariusz Łukasz Kuciński. W trakcie uroczystości wójt Jacek Kołodziejski wraz z prezesem OSP Stanisławem Kowalskim wręczył osobom zaproszonym podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie finansowe. Z rąk prezesa w imieniu Zarządu OSP podziękowanie otrzymał wójt oraz przewodniczący Rady Gminy Lutocin Wojciech Góralski. Zakończeniem uroczystości było wspólne zdjęcie po którym zgromadzeni goście zostali zaproszeni przez druha Grzegorza Kalinowskiego na ciepły obiad i słodki poczęstunek.

Samochód, który został zakupiony dla OSP Lutocin współfinansowany był ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 80 tys. zł, ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej PSP w kwocie 70 tys. zł oraz z budżetu gminy Lutocin 180 tys. zł.

Świetnie wyposażony samochód posłuży teraz zarówno strażakom-ochotnikom, jak i mieszkańcom gminy Lutocin i samorządów ościennych.

nowy-woz-dla-osp-lutocin-2

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl