ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Pierwsze absolutoria w powiecie

fot. K.Kujawa

 

Wójtowie gmin Lutocin, Kuczbork i Siemiątkowo mają już za sobą sesje absolutoryjne. Wszyscy otrzymali wotum zaufania oraz absolutorium od gremiów.

W sesji Rady Gminy w Lutocinie (11 maja br.) brało udział 15 radnych, którzy jednomyślnie, po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy oraz sprawozdaniem finansowym za poprzedni rok i sprawozdaniem komisji rewizyjnej, zatwierdzili jednomyślnie i wotum zaufania, i absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla wójta Jacka Kołodziejskiego.

W Lutocinie nie było niespodzianek, tak samo jak w Kuczborku, gdzie radni również jednomyślnie (14 głosami za, 1 osoba była nieobecna) wyrazili zaufanie co do działań wójta Jacka Grzybickiego podczas sesji, która odbyła się w ub. piątek (26 maja br.). Tak samo wyglądały wyniki głosowania w sprawie absolutorium dla samorządowca.

Wyjątkiem w tym zestawieniu jest wójt Siemiątkowa Piotr Kostrzewski, który co prawda otrzymał wotum zaufania i absolutorium, przy czym to pierwsze niejednomyślnie. Za udzieleniem wotum głosowało 11 spośród 14 radnych uczestniczących tego dnia w obradach (25 maja br.). Przeciwna była jedna radna, Agnieszka Czaplińska, zaś radni Dawid Rudziński i Tomasz Staniszewski wstrzymali się od głosu. W sprawie absolutorium wyniki głosowania były identyczne.

Więcej na ten temat w aktualnym wydaniu "TC".

Komentarze obsługiwane przez CComment