Potrzeba więcej pieniędzy na budowę basenu

Starostwo Powiatowe w Żurominie, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze, pozyskało na budowę basenu prawie 27,1 mln zł brutto. Okazuje się, że kwota może być niewystarczająca.

Starostwo ogłosiło przetarg na budowę pływalni. Termin składania ofert upłynął 22 listopada. Do przetargu stanęły dwie firmy: Balzola Polska Sp. z o. o. z Warszawy oraz Kartel S.A. z Jędrzejowa. Pierwsza z nich zaproponowała cenę ponad 35,6 mln zł brutto, a druga ponad 37,7 mln zł brutto.

Swoją drogą druga firma, nie da się nie zauważyć, wybrała dosyć nietypowe słowo na swoją nazwę...

Niemniej przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. Przed starostami „trudny orzech do zgryzienia”. Wybór najniższej oferty wiązałby się z koniecznością dołożenia z własnego budżetu i/lub zdobycia z dofinansowania kwoty 8,5 mln zł. Natomiast ogłoszenie kolejnego przetargu nie gwarantuje, iż zgłosi się wykonawca, który zaproponuje mniejszą kwotę za wybudowanie obiektu. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl