ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Rada Miejska w Żurominie nie podjęła decyzji w sprawie zamiaru likwidacji szkoły w Kliczewie

Radni postanowili zdjąć z obrad sesji punkt dotyczący podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji placówki. To kolejne "odroczenie" w tej sprawie. Co dalej?

O tym, że Urząd Gminy i Miasta w Żurominie ma zamiar zlikwidować Szkołę Podstawową w Kliczewie Dużym, do której uczęszcza 18 dzieci, pisaliśmy już wielokrotnie, zresztą jest to już trzecia próba podjęcia uchwały o takim zamiarze. Wcześniej radni byli w większości na nie, tym razem radny Czarek Ossowski dopatrzył się w projekcie uchwały niezgodności ze statutem i zawnioskował o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Po wnikliwej i długotrwałej ocenie prawnej, mecenas poinformował radnego, iż statut nie określa jako konieczność wskazania wnioskodawcy, na co zwracał uwagę radny. Mimo to radni i tak zagłosowali za zdjęciem punktu z obrad, ponieważ, jak argumentował radny Andrzej Staroń, rada chciałaby zapoznać się szerzej z oceną tego pomysłu przez rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki. Radni zarzucali burmistrz, że takich spotkań było niewiele, a i rodzice nie zostali zaproszeni przez urząd na obrady komisji i/lub na sesję (są to spotkania otwarte, na które nie trzeba mieć zaproszenia). Burmistrz wskazała, że rodzice wiedzieli o sesji, a tymczasem przybyła na nią tylko dyrektor SP w Kliczewie Dużym. Wcześniej rodzice wyrażali swój stanowczy sprzeciw wobec pomysłu likwidacji szkoły. 

W związku z oczekiwaniami rady Urząd Gminy i Miasta w Żurominie zorganizuje spotkanie 7 grudnia br. 

Więcej na ten temat w najbliższym wydaniu "TC". 

Komentarze obsługiwane przez CComment