ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Ruszył konkurs architektoniczny na projekt zagospodarownia zespołu parkowo-pałacowego w Bieżuniu!

fot. K.Kujawa
Po obszernych badaniach archeologicznych przyszedł czas na kolejny etap przywracania świetności pałacowi Zamoyskich. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ogłosiło konkurs dla architektów.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-przestrzenna kompleksu zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu wraz z zagospodarowaniem terenu parku. Organizator konkursu (MWM w Sierpcu) szczegółowo wskazał wytyczne dotyczące koncepcji architektonicznej. Głównym elementem, który musi być wyszczególniony w projekcie, jest oczywiście pałac i to on będzie stanowił punkt odniesienia do pozostałych obiektów znajdujących się w przypałacowym parku. Oczywiście architekci biorący udział w konkursie bazować będą na przeprowadzonych badaniach archeologicznych i geotechnicznych.

Oprócz opracowania projektu rewitalizacji (oraz odtworzenia od podstaw) budynków wymogiem jest również koncepcja zagospodarowania infrastruktury towarzyszącej na potrzeby turystyki pieszej oraz rowerowej.

Prace oceniać będzie sąd konkursowy w składzie: architekci Andrzej Bulanda (przewodniczący), Kamil Miklaszewski i Michał Sikorski, sędziowie konkursowi Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski, Paweł Cukrowski, dyrektor Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Andrzej Szymański, burmistrz Bieżunia, Kamil Szczepkowski z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, Anna Rzeszotarska z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Jerzy Piotrowski, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.

Aby zachęcić architektów do udziału w konkursie przewidziano nagrody pieniężne dla trzech pierwszych miejsc oraz dwóch wyróżnień. Autor/autorzy zwycięskiego projektu otrzymają nagrodę w wysokości 50 tys. zł. Za drugie miejsce przewidziana jest nagroda w wysokości 40 tys. zł, za za trzecie miejsce – 30 tys. zł. Za zdobycie wyróżnienia można otrzymać 15 tys. zł.

Konkurs podzielono na kilka etapów, zaś wyłonienie zwycięskiej pracy będzie miało miejsce 12 grudnia br. Czasu jest zatem niewiele, jednak po rozstrzygnięciu konkursu i przedstawieniu prac rozpocznie się realizacja inwestycji, na którą mieszkańcy Bieżunia, ale także powiatu żuromińskiego, tak długo czekają.

Dla osób zainteresowanych konkursem MWM w Sierpcu otworzyło specjalną stronę, tam również znajduje się więcej szczegółów na temat tego, co będzie jego przedmiotem: https://konkurs-biezun.sarp.warszawa.pl/index.php/o-konkursie/

Komentarze obsługiwane przez CComment